O spoločnosti

Spoločnosť RIV MEDICAL sa od začiatku svojho pôsobenia na trhu so špeciálnym zdravotníckym materiálom špecializuje na produkty v oblasti neurochirurgie, ortopédie a traumatológie.

Cieľom spoločnosti je zabezpečiť dostupnosť najmodernejších liečebných prístupov pre našich pacientov.

Stratégiou spoločnosti je rozširovať naše pôsobenie nielen v rôznych terapeutických oblastiach, ale taktiež plánujeme rozšíriť naše pôsobenie aj do ďalších krajín.

Spoluprácou s najrenomovanejšími špecialistami, najvýznamnejšími distribučnými spoločnosťami, ako aj profesionalitou našich pracovníkov vytvárame predpoklady pre dosiahnutie vysokej miery spokojnosti našich pacientov.

Sme vám k dispozícii

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom produktov nás neváhajte kontaktovať

Inovácie

Našou ambíciou je neustále prinášať inovatívne postupy a technológie pre riešenia zdravotných problémov pacientov v oblasti ortopédie, traumatológie a spinálnej chirurgie. Našim zámerom je poskytnúť pacientom prístup k najmodernejším postupom a produktom, ktoré sú využívané v modernej medicíne vo svete.

Kvalita

Spoluprácou výhradne s renomovanými výrobcami, deklarujeme náš zámer dbať na najvyššiu úroveň kvality produktov v našom portfóliu.

Zodpovednosť

Spoluprácou s odborníkmi v danej terapeutickej oblasti, zodpovedne pristupujeme ku každému prípadu individuálnym prístupom, čím poskytujeme lekárovi a pacientovi cielenú podporu a servis na najvyššej úrovni.