MAGEC

MAGEC – spinálne vystuženie a distrakčný systém je systém pre EOS zložený z implantovateľných distrakčných sterilných magnetických tyčí a nesterilného ručného externého diaľkového ovládača (ERC) určeného pre neinvazívne predlžovanie implantovaných spinálnych tyčí.

Early-Onset Scoliosis (EOS) je definovaná ako zakrivenie chrbtice väčšie ako 10 stupňov u detí vo veku od narodenia do 10 rokov.

Implantované spinálne tyče majú za úlohu vystužiť chrbticu počas rastu, a tým pádom zlepšiť súčasný stav pacienta a minimalizovať progresiu skoliózy. Tyč obsahuje systém súkolia, ktorý aktiváciou malého vnútorného magnetu umožňuje predlžovanie tyče pomocou externého diaľkového ovládača (ERC). Každá tyč je implantovaná a zafixovaná pomocou štandardných transpedikulárnych skrutiek.

Systém MAGEC využíva inovatívne magnetické technológie v rámci nastaviteľných rastových tyčí a externý diaľkový ovládač (ERC).