MIS Z-PEDICLE SCREW SYSTEM

Systém MIS Z-PEDICLE je určený na posteriórnu fixáciu pediklu mimo segmentu krčnej chrbtice pre nasledujúce indikácie:

  • Degeneratívne ochorenie Disku (DDD) (definované ako bolesť chrbta s degeneráciou disku, potvrdená anamnézou a rádiografickými snímkami)
  • Spondylolistéza
  • Trauma (napríklad zlomenina, alebo dislokácia)
  • Spinálna stenóza
  • Zakrivenie (napríklad skolióza, kyfóza / lordóza)
  • Nádor
  • Pseudoartróza
  • Ako revízna operácia v prípade zlyhania predchádzajúcej fixácie

V závislosti od daných štruktúr stavcov, ako aj indikácií sú k dispozícii polyaxiálne, quattroaxiálne, quattroaxiálne transformaninálne, ako aj monoaxiálne skrutky s rozličným priemerom a dĺžkou, kanylované za účelom cementovej augmentácie.