HemaClear®

Sterilný exsanguinačný turniket, ktorý sa používa pri chirurgii končatín a poskytuje chirurgické pole bez krvi. Úroveň odkrvenia oproti klasickému pneumatickému turniketu a bandáži (67%) je až na úrovni 97%, bez poškodenia kožných, ako aj nervových tkanív s nižšou úrovňou pooperačnej bolesti v mieste umiestnenia. Viac ako 1.000.000 operácií v 41 krajinách.