BIOBALL

BIOBALL – adaptér na femorálny driek – je unikátne riešenie pre komplikácie pri primárnych, ako aj revíznych artroplastických operáciách bedrového kĺbu.

Systém je určený pre revízie náhrad bedrového kĺbu s možnosťou náhrady len hlavice a acetabulárnej jamky bez potreby revízie dobre fixovaného femorálneho drieku alebo náhrady len hlavice a drieku bez potreby revízie dobre fixovaného acetabulárneho komponentu. Súčasne umožňuje intraoperačné riešenie komplikácii aj pri primárnych operáciách bedrového kĺbu ako korekcia dĺžky krčku drieku, lateralizácie a antetorzie a/alebo retrotorzie.

Systém modulárny BioBall – adaptér pre kŕčok stehennej kosti, v prevedení štandard alebo ofset 7,5º, taper 12/14 alebo 14/16, zmena dĺžky krčku femuru od – 3 mm až do +21 mm s keramickou hlavicou Delta diameter 28 mm, 32 mm alebo 36 mm.