SOCORE

Vnútorný fixátor SOCORE slúži na fixáciu hrudnej a driekovej chrbtice zo zadného prístupu za účelom dosiahnutia fúzie stavcov v definovanej polohe. Cieľom je odstrániť nestabilitu hrudnej alebo driekovej chrbtice ktorá môže byť rôzneho, najčastejšie degeneratívneho pôvodu. Používa sa najmä v kombinácii s úplnou náhradou medzistavcovej platničky.

 • Obnova normálnej polohy chrbtice
 • Vylepšenie biomechanickej funkcie chrbtice
 • Stabilizácia chrbtice v postihnutej oblasti s cieľom podporenia kostnej fúzie
 • Minimalizácia poškodenia krvného zásobenia chrbtice, tvrdej pleny a neurálnych štruktúr s cieľom dosiahnutia menšej bolestivosti a lepšej funkcie.
 • Zníženie rizika poškodenia nervových štruktúr s vážnymi následkami

Indikácie:

Degeneratívne ochorenia medzistavcovej platničky

 • Stenóza
 • Spinálne deformity ako skolióza, kyfóza, lordóza
 • Spondylolisthéza
 • Fraktúra stavca
 • Resekcia nádoru
 • Feld back syndrom
 • Pseudoartróza