PRECICE STRYDE

PRECICE STRYDE je riešenie novej generácie na pomoc pacientom s odchýlkami dĺžky končatín (LLD). S využitím technológie systému PRECICE má Stryde o 400% väčšie pooperačné zaťaženie (v porovnaní so štandarným systémom PRECICE).