PRECICE Bone transport

Link: …

PRECICE BONE TRANSPORT sa skladá z implantovateľného intramedulárneho klinu, uzamykacích skrutiek, znovu použiteľných inštrumentov a z rukou ovládaného externého diaľkového ovládača (ERC). PRECICE BONE TRANSPORT je sterilné zariadenie určené na osteoplastické predlžovanie ako aj transport kostí formou distrakčnej osteogénezy a kompresie v prípade potreby transportu kostného tkaniva dlhých kostí.

ERC je po implantácii používané denne na neinvazívne predlžovanie alebo skracovanie implantátu na požadovanou dĺžku.